T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Beyhekim Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Beyhekim Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü

Güncelleme Tarihi: 18/11/2019

Gereksiz Antibiyotik Kullanımı

Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü”ne denk gelen hafta aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” olarak kabul edilmiş ve tüm dünyada küresel bir sorun olan antibiyotik direncine kamuoyunun farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır. Antibiyotiklerin gereksiz kullanımının engellenmesini hedefleyen bu aktivitelerle doğru antibiyotik kullanımının önemi ve doğru olmayan antibiyotik kullanımının doğuracağı sonuçlar konusuna dikkat çekilmektedir.

Yapılan çeşitli çalışmalar antibiyotiklerin %30-40’ının yanlış veya gereksiz yere kullanıldığını göstermektedir. Antibiyotiklerin en fazla yanlış kullanıldığı alanlardan biri solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Dünya genelinde antibiyotiklerin %75’i akut solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Solunum yolu enfeksiyonlarının %70’i viral etkenlere bağlı olmasına rağmen bu hastaların yarısından fazlasında gereksiz antibiyotik kullanıldığı görülmektedir. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi viral üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerin etkisi yoktur.

Gereksiz antibiyotik kullanılmasının yanında, antibiyotiklerin gereğinden uzun süre, pahalı ve geniş etki spektrumlu antibiyotiklerin tercih edilmesi, hasta ısrarı nedeniyle hekimin antibiyotik reçetelemesi gibi sebepler de antibiyotiklerin yanlış kullanımına neden olmaktadır. Günümüzde halendünya genelindeki ölümlerin %25’i enfeksiyonlara bağlıdır.

Direnç arttıkça tedavisi zor (hatta imkansız) enfeksiyonların artması, toplumda enfeksiyon hastalıklarının daha uzun sürmesi, yayılması, salgınların sıklaşması ve ölüm riskinin artması söz konusudur.

Toplumda alınabilecek önlemler:

  1. El yıkama, temiz su ve temiz gıda, hasta insanlardan uzak durma ve aşılanma gibi enfeksiyon kontrol önlemlerine daha fazla uyularak enfeksiyonların yayılımı azaltılmalıdır.
  2. Antibiyotikler sadece hekim tarafından önerildiğinde kullanılabilmelidir.
  3. Reçetede önerilen doz ve süreye tam uyum gösterilmelidir.
  4. Tedavi erken bırakılmamalıdır.
  5. Hastalar arasında “bana iyi geldi, sana da iyi gelir” düşüncesi ile antibiyotik paylaşımı yapılmamalıdır.